Zakład Lecznictwa Podstawowego i Specjalistycznego
”Medicor” Spółka z o.o.
ul. Cichociemnych 14, 44-100 Gliwice

Centrala: 32 231-00-47
Sekretariat: 32 231-66-31 Fax.: 32 231-15-63
E-mail: medicor@medicor.gliwice.pl
NIP: 631-22-98-159
_________________________________________________________________

Kilka uwag o reformie.

Niepubliczny ZOZ Zakład Lecznictwa Podstawowego i Specjalistycznego “Medicor” Sp. z o.o. powstał w styczniu 2001r. Powstanie naszej firmy potwierdza jedną z wielu zmian, jakie nastąpiły po wprowadzeniu reformy w Ochronie Zdrowia w 1999r.

Tego typu placówki powstały już w wielu miejscach naszego kraju. 
Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej świadczą usługi medyczne bezpłatnie, na takich samych zasadach jak świadczyły je do tej pory publiczne ZOZ. Zakres tych usług ustalają kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zasadniczą, jednak istotną różnicą pomiędzy niepublicznymi a publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej jest ich właściciel, którym w przypadku publicznych ZOZ jest Gmina, a w przypadku niepublicznych zakładów pracownicy tychże zakładów.

Tworzeniu NZOZ sprzyja również NFZ . Dla lekarzy zatrudnionych lub będących współwłaścicielami Zakładów Opieki Zdrowotnej oznacza to uwolnienie się z zaklętego kręgu niemożności, panującego w jednostkach budżetowych.
Oczywiście z drugiej strony muszą oni dołożyć wszelkich starań aby pacjenci zechcieli korzystać z ich usług. Muszą, także dokładnie wyliczyć koszty prowadzenia zakładu, ponieważ są zdani wyłącznie na siebie.

Przykład Niepublicznego Zakładu Lecznictwa Podstawowego i Specjalistycznego “Medicor” Spółka z o.o. z Gliwic jest typowym przykładem powstania i działania tego typu placówek.

 Prywatna Przychodnia “Medicor” Spółka z o.o. świadczy usługi w zakresie:

  1. Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  2. Specjalistycznej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej

  3. Opieki w miejscu nauczania i wychowania.

  4. Rehabilitacji