Podstawowa Opieka Zdrowotna

Aby móc BEZPŁATNIE korzystać z usług Podstawowej Opieki Zdrowotnej należy wcześniej złożyć deklarację. Złożenie deklaracji jest bezpłatne.

Deklaracje przyjmowane są w Punkcie Informacji tutejszego Zakładu codziennie w godzinach 7:00 - 14:00. Wystarczy przynieść ze sobą numer PESEL.

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej działa

Poradnia Ogólna
Poradnia dla Dzieci

Poradnie czynne są:

• poniedziałek-piątek   8:00 – 18:00

W Poradni Ogólnej przyjmują:

lek.med. Anna Raew 
lek.med. Julian Rogala 
lek.med. Ryszard Chtiej 
lek.med. Zofia Pachniewska-Zakliczyńska 
lek.med. Barbara Baryła-Koprowska 
lek.med. Jadwiga Otto 
lek.med. Marta Kowal-Baryła 
lek.med. Paulina Lupa-Żelechowska 
 

- internista
- specjalista medycyny pracy
- internista
- specjalista chorób wewnętrznych
- specjalista chorób wewnętrznych
- internista
- internista
- internista


W Poradni dla Dzieci przyjmują:

lek.med. Zofia Brożek-Trybalska
lek.med. Anna Miga
lek.med. Anna Pasiek-Chałuda

- pediatra
- specjalista w zakresie pediatrii
- pediatra

Pielęgniarki środowiskowe współpracują z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, wypełniają funkcje pielęgniarskie wobec rodziny, jej członków, w środowisku ich zamieszkania w sytuacji zdrowia, choroby i niepełnosprawności.
Podejmują decyzje i są odpowiedzialna za ich konsekwencje.

Położne środowiskowe współpracują z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, realizują zadania z zakresu opieki nad rodziną i opieki nad dzieckiem.

Rejestracja pacjentów odbywa się w budynku zakładu oraz pod numerem telefonu 
231-00-47 .
Dla naszych pacjentów w gabinetach zabiegowych wykonujemy BEZPŁATNIE:

  • zastrzyki domięśniowe, podskórne i dożylne

  • EKG

  • pomiary ciśnienia tętniczego

  • opatrunki

  • wszystkie szczepienia wieku dziecięcego

Od września każdego roku trwają szczepienia przeciwko grypie w ramach programu promocji zdrowia.