Opieka w miejscu nauczania i wychowania

Zakład Lecznictwa Podstawowego i Specjalistycznego “Medicor” Spółka z o.o. obejmuje opieką medyczną i pielęgniarską niżej wymienione szkoły:

  • Szkoła Podstawowa nr 5 w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 85
  • Zespół Szkół "FILOMATA" w Gliwicach, ul. Bojkowska 20a
  • .