Medycyna pracy

OBSŁUGA MEDYCZNA DLA FIRM I ZAKŁADÓW PRACY

Nasza oferta usług medycznych skupia się nie tylko na pacjentach prywatnych i ich rodzinach. Świadczymy także kompleksowe i profesjonalne usługi medyczne dla firm i zakładów pracy.

Zakres usług w ramach medycyny pracy obejmuje profilaktyczne badania:

  • wstępne
  • okresowe
  • kontrolne
  • badania kierowców
  • psychotesty

Wizyta u lekarza medycyny pracy nie wymaga szczególnego przygotowania. Warto być wypoczętym, wziąć ze sobą okulary zwłaszcza przy badaniu psychotechnicznym. W przypadku konieczności wykonania badań laboratoryjnych Pacjent musi zgłosić się na czczo do laboratorium.

Każdy specjalista (zależnie od czynników szkodliwych) wykonuje badania, a następnie wydaje zaświadczenie, z którym należy udać się do lekarza orzecznika. Lekarz orzecznik dokonuje wywiadu zdrowotnego do stanowiska, na jakim będziemy pracować. Podczas badania lekarz medycyny pracy ma za zadanie ocenić ogólny stan zdrowia pacjenta pod kątem zajmowanego stanowiska, a także ocenić jaki wpływ na zdrowie będą miały warunki pracy. Wizyta u lekarza medycyny pracy rozpoczyna się zwykle od dokładnego wywiadu lekarskiego. Lekarz pyta przede wszystkim o rodzaj wykonywanej pracy oraz szkodliwe czynniki, na jakie narażony jest pacjent na stanowisku pracy. Może zadawać pytania dotyczące przewlekłych chorób, przyjmowanych leków, chorób, a także ewentualne przebyte wypadki. Następnie lekarz wykonuje podstawowe badania. Poza tym, lekarz medycyny pracy może skierować pacjenta na dodatkowe badania przeprowadzane przez lekarza specjalistę.

Pacjent musi mieć ze sobą skierowanie oraz dokument tożsamości. Jeśli skierowanie dotyczy badań kontrolnych po długotrwałym zwolnieniu, konieczne jest posiadanie zaświadczenia o zakończonym leczeniu. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe często proszone są o zabranie do wglądu dokumentacji medycznej oraz, w przypadku nadciśnienia, cukrzycy, dzienniczków z wynikami pomiarów.