Realizujemy zlecenia Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie:

Podstawowej opieki zdrowotnej (choroby wewnętrzne, pediatria)

Zapraszamy pacjentów do składania deklaracji wyboru lekarza rodzinnego w poradni ogólnej.

Wykonujemy badania z zakresu:

Dysponujemy własnym

Usługi ponadstandartowe:

Zapewniamy kompleksowość oraz wysoką jakość usług.