Programy profilaktyczne /
koordynator POZ

program profilaktyka ukladu krazenia

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CHUK)

Program jest dla Ciebie jeżeli :

Jesteś osobą w wieku 35-65 lat i dotychczas nie rozpoznano u Ciebie choroby układu krążenia lub cukrzycy oraz nie korzystałeś w ciągu ostatnich 5 lat z badań w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK).

W ramach programu zostanie z Tobą przeprowadzony wywiad, wykonany pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz otrzymasz skierowanie na badania biochemiczne. Na podstawie badań zostanie dokonana ocena ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia, w zależności od potrzeb otrzymasz dalsze zalecenia.

40 plus

PROFILAKTYKA 40 +

Program jest dla Ciebie jeżeli:

Jesteś osobą powyżej 40 roku życia.

Aby skorzystać z badań w ramach programu należy odpowiedzieć na pytania ankietowe :

  • zgłaszające się do pokoju 102 naszej przychodni lub telefonicznie tel.572-969-087

  • za pośrednictwem infolinii (DOM) 22 735 39 53 (w godzinach 8:00-18:00, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)

  • lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Na podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki ryzyka oraz otrzymasz e-skierowanie na badania diagnostyczne.

program-profilaktyki raka szyjki macicy

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

Program jest dla Ciebie jeżeli :

Jesteś kobietą w wieku od 25 do 64 lat, która w ciągu ostatnich 3 lat nie miała wykonywanego przesiewowego badania cytologicznego.

W ramach programu skorzystasz z bezpłatnej cytologii, w zależności od potrzeb otrzymasz dalsze zalecenia.

Program realizowany jest w poradni ginekologiczno- położniczej naszej przychodni tel. 501-264-076

program profilaktyki gruzlicy

PROGRAM PROFILAKTYKI GRUŹLICY

Program jest dla Ciebie jeżeli :

Jesteś osobą dorosłą i dotychczas nie rozpoznano u Ciebie gruźlicy, ale miałeś bezpośredni kontakt z chorym na gruźlicę. Albo jesteś osobą, u której stwierdzono przynajmniej jeden z następujących czynników ryzyka: niepełnosprawność, obciążenie długotrwałą chorobą uzależnienia.

W ramach programu pielęgniarka POZ przeprowadzi z Tobą wywiad zdrowotny, wypełni ankietę, a następnie przeprowadzi edukację zdrowotną.

Żeby wziąć udział w programie, zgłoś się do pielęgniarki POZ, do której złożyłeś deklarację wyboru.

OPIEKA KOORDYNOWANA

opieka koordynowana