Punkt pobrań jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 12:00.

Pobieranie i przyjmowanie materiału: 7:00 – 11:00

Wydawanie wyników: 7:00 – 12:00

Telefon663-681-944

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA KRWI?

W warunkach standardowych krew powinna być pobierana na czczo, chyba, że lekarz zadecyduje inaczej. O fakcie zjedzenia posiłku lub przyjęcia leków należy poinformować osobę pobierającą krew. Krew do badań laboratoryjnych powinna być pobierana w stanie spoczynku – należy przyjść kilka minut przed planowaną godziną pobrania krwi. W celu otrzymania jak najbardziej wiarygodnych wyników krew na badanie powinna być pobierana w godzinach porannych, najlepiej pomiędzy godz. 7.00 a 9.30.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO POBRANIA JEDNORAZOWEJ, PORANNEJ PRÓBKI MOCZU DO BADANIA OGÓLNEGO?

Uwaga! Bardzo prosimy o przekazywanie moczu do badania w specjalnie wyznaczonych do tego próbówkach. Próbówki dostępne są do pobrania bez dodatkowych opłat w laboratorium.

Przed pobraniem moczu zaleca się stosowanie umiarkowanej, zwyczajowej diety oraz przyjmowanie fizjologicznej ilości płynów. Unikanie nadmiernego wysiłku fizycznego, unikanie stosunków płciowych w dobie poprzedzającej badanie. Dokładne umycie okolicy ujścia cewki moczowej ciepłą wodą bez środków myjących i dezynfekujących. Unikanie badania w okresie od 2 dni poprzedzających menstruację (krwawienie miesiączkowe) do 2 dni po jej zakończeniu, ze względu na dużą ilość krwinek czerwonych i nabłonków uniemożliwiających uzyskanie wiarygodnych wyników badania.

Jak długo Pacjent oczekuje na wyniki?

Większość oferowanych badań dostępna jest w dniu następnym.

Do której godziny pobieramy materiał do badań?

Większość badań laboratoryjnych należy wykonywać rano, na czczo między godziną 7:00 a 9:30. Istnieje jednak szereg analiz np. immunologicznych lub badania w trybie pilnym (morfologia, CRP, badanie ogólne moczu), które mogą być pobrane w późniejszych godzinach.

ODBIÓR WYNIKÓW

  1. Wyniki badań odbierane osobiście – wydawane są na podstawie dokumentu potwierdzającego przyjęcie zlecenia na wykonanie badań, który pacjent otrzymuje podczas rejestracji oraz dokumentu tożsamości.
  2. W przypadku, gdy odbiór osobisty nie jest możliwy – wyniki mogą być wydane innej osobie pod warunkiem, że pacjent zarejestrował upoważnienie do odbioru wyniku przez inną osobę.
  3. Upoważniona osoba powinna zgłosić się po odbiór wyniku z dokumentem potwierdzenia zlecenia oraz własnym dokumentem tożsamości.