Laboratorium jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17.00.

Pobieranie i przyjmowanie materiału: 7:00 – 9:30

Wydawanie wyników: 12:00 – 17:00

Telefon: 32 231 00 47

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA KRWI?

W warunkach standardowych krew powinna być pobierana na czczo, chyba, że lekarz zadecyduje inaczej. O fakcie zjedzenia posiłku lub przyjęcia leków należy poinformować osobę pobierającą krew. Krew do badań laboratoryjnych powinna być pobierana w stanie spoczynku – należy przyjść kilka minut przed planowaną godziną pobrania krwi. W celu otrzymania jak najbardziej wiarygodnych wyników krew na badanie powinna być pobierana w godzinach porannych, najlepiej pomiędzy godz. 7.00 a 9.30.

Jak długo Pacjent oczekuje na wyniki?

Większość oferowanych badań wykonujemy w tym samym dniu, a wyniki są gotowe do odbioru w godzinach popołudniowych.

Do której godziny pobieramy materiał do badań?

Większość badań laboratoryjnych należy wykonywać rano, na czczo między godziną 7:00 a 9:00. Istnieje jednak szereg analiz np. immunologicznych lub badania w trybie pilnym (morfologia, CRP, badanie ogólne moczu), które mogą być pobrane w późniejszych godzinach.

ODBIÓR WYNIKÓW

  1. Wyniki badań odbierane osobiście – wydawane są na podstawie dokumentu potwierdzającego przyjęcie zlecenia na wykonanie badań, który pacjent otrzymuje podczas rejestracji oraz dokumentu tożsamości.
  2. W przypadku, gdy odbiór osobisty nie jest możliwy – wyniki mogą być wydane innej osobie pod warunkiem, że pacjent zarejestrował upoważnienie do odbioru wyniku przez inną osobę.
  3. Upoważniona osoba powinna zgłosić się po odbiór wyniku z dokumentem potwierdzenia zlecenia oraz własnym dokumentem tożsamości.