Aby móc BEZPŁATNIE korzystać z usług Podstawowej Opieki Zdrowotnej należy wcześniej złożyć deklarację. Złożenie deklaracji jest bezpłatne.

Deklaracje przyjmowane są w Punkcie Informacji tutejszego Zakładu codziennie w godzinach 7:00 – 14:00. Wystarczy przynieść ze sobą numer PESEL.

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej działa

Poradnie czynne są: Poniedziałek - piątek 8:00 – 18:00

W Poradni dla Dzieci przyjmują:
lek.med. Anna Pasiek-Chałuda

Pielęgniarki środowiskowe współpracują z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, wypełniają funkcje pielęgniarskie wobec rodziny, jej członków, w środowisku ich zamieszkania w sytuacji zdrowia, choroby i niepełnosprawności.
Podejmują decyzje i są odpowiedzialna za ich konsekwencje.

Położne środowiskowe współpracują z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, realizują zadania z zakresu opieki nad rodziną i opieki nad dzieckiem.

Rejestracja pacjentów

Rejestracja pacjentów odbywa się w budynku zakładu oraz pod numerem telefonu 32 231 00 47 lub pod adresem mailowym rejestracja@medicor.gliwice.pl.

Dla naszych pacjentów w gabinetach zabiegowych na zlecenie lekarza wykonujemy :

Od września każdego roku trwają szczepienia przeciwko grypie w ramach programu promocji zdrowia.

ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

Deklaracje do pobrania:

Formularze są udostępnione do wydrukowania. Nie można ich wypełnić na stronie internetowej i odesłać w systemie informatycznym, ponieważ są nieaktywne.

Informujemy o możliwości składania deklaracji POZ w formie elektronicznej bez wychodzenia z domu za pośrednictwem internetowego Konta Pacjenta (IKP) – https://pacjent.gov.pl/

W Poradni Ogólnej przyjmują:
lek.med. Anna Raew
lek.med. Zofia Pachniewska-Zakliczyńska
lek.med. Barbara Baryła-Koprowska
lek.med. Jadwiga Otto
lek.med. Marta Kowal-Baryła
lek.med. Tomasz Niemkiewicz
lek.med. Adam Buszka
lek. med. Karolina Makulik
lek.med. Iga Paszkiewicz
lek.med. Konrad Stankiewicz

Medicor w szkołach

Zakład Lecznictwa Podstawowego i Specjalistycznego “Medicor” Spółka z o.o. obejmuje opieką medyczną i pielęgniarską niżej wymienione szkoły: