Medicor

Pracownia USG

Pracownia czynna od poniedziałku do piątku

W Poradni przyjmują:
lek. med. Grzegorz Owsiak
lek.med. Marcin Leś
lek.med. Marcin Komarów
lek.med. Marcin Marchelek

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA USG NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ?

Na badanie należy zgłosić się na czczo, to znaczy w dniu badania nic nie jeść ani nie pić, nie palić papierosów, nie żuć gumy. Jeśli badanie ma odbyć się w godzinach popołudniowych dopuszczalne jest spożycie lekkiego śniadania, nie później jednak niż 6 godzin przed badaniem.

Pamiętaj, aby unikać na dzień przed badaniem produktów powodujących powstawanie nadmiernej ilości gazów, takich jak: napoje gazowane, jabłka, bita śmietana czy świeże pieczywo.

W dniu poprzedzającym badanie należy przyjmować 3 razy dziennie po 2 kapsułki Espumisanu (lek dostępny bez recepty), a rano w dniu badania jeszcze dodatkowo 2 kapsułki. Wspomniany lek należy przyjmować aby uzyskać dokładny i wyraźny obraz w czasie badania, ponieważ gazy nagromadzone w przewodzie pokarmowym mogą zniekształcić obraz przesłaniając narządy jamy brzusznej, uniemożliwiając precyzyjną ich ocenę. Espumisan pomaga usunąć te gazy.

Takie przygotowanie gwarantuje wysoką jakość obrazu USG, a to umożliwi dokładniejszą diagnozę narządów jamy brzusznej.

Aby umożliwić w trakcie badania dokładną ocenę tzw. pola miednicy mniejszej (pęcherz moczowy, narząd rodny, gruczoł krokowy) należy zgłosić się do badania z pełnym pęcherzem. W celu jego szybkiego wypełnienia należy około 1,5 godz. przed badaniem wypić na raz trzy szklanki niegazowanej wody mineralnej lub herbaty i nie oddawać moczu.W przypadku przepełnienia pęcherza moczowego i uczucia silnego, bolesnego parcia można w czasie oczekiwania na badanie „po trochę” oddawać mocz, nie wolno w międzyczasie dopijać płynów.

Medicor

Pracownia EKG

Pracownia czynna od poniedziałku do piątku – 07:00 – 14:00

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA EKG?

W ciągu 24 godzin poprzedzających badanie nie powinno się przyjmować leków pobudzających lub hamujących ośrodkowy układ nerwowy. Przed badaniem nie należy pić napojów alkoholowych lub zawierających kofeinę (mocna kawa, Coca-Cola, mocna herbata). Na badanie należy przyjść po spożyciu lekkiego posiłku, aby nie występowały spadki poziomu cukru we krwi. Na badanie pacjent powinien przyjść wypoczęty i wyspany.

EKG SPOCZYNKOWE

Klasyczna echokardiografia jest badaniem nieinwazyjnym i nie ma negatywnego wpływu na organizm ludzki.

EKG spoczynkowe, inaczej elektrokardiografia, jest zapisem elektrycznej czynności serca. Za jego pomocą możemy wykryć zaburzenia rytmu serca, niedokrwienie mięśnia sercowego, jego przerost, „świeży” lub przebyty zawał serca. Wynik badania EKG może ujawnić również pewne anomalie w budowie serca tj.: przerost przedsionków lub komór.

Elektrokardiografia spoczynkowa jest badaniem prostym, bezbolesnym i nie wiąże się z ryzykiem powikłań. EKG można wykonać każdej osobie bez względu na wiek czy stan zdrowia, również Pacjentowi z rozrusznikiem serca.

Medicor

Pracownia Diagnostyczna Kardiologiczna

Pracownia czynna od poniedziałku do piątku – 07:00 – 14:00

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PRÓBY WYSIŁKOWEJ?

Bezpośrednio przed próbą wysiłkową badany nie powinien palić papierosów, jeść, pić mocnej kawy czy herbaty. Przyjmowane leki należy przyjąć lub odstawić zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego. Przed badaniem należy zgłosić wykonującemu badanie aktualnie przyjmowane leki oraz przebyte choroby serca. W czasie badania należy natychmiast zgłosić wszelkie nagłe dolegliwości (np. ból w klatce piersiowej, duszność). Po badaniu wskazany jest kilkunastominutowy odpoczynek w poczekalni przed gabinetem.

Próba wysiłkowa (test wysiłkowy) to diagnostyczne badanie elektrokardiograficzne pozwalające ocenić rytm serca, tętno i ciśnienie tętnicze krwi w trakcie wysiłku fizycznego. Zwiększający się wysiłek fizyczny powoduje zwiększanie zapotrzebowania na tlen, co organizm kompensuje przez zwiększenie przepływu przez naczynia wieńcowe, co widać w zmieniającym się zapisie EKG.

Próbę wysiłkową wykonuje się u Pacjentów kardiologicznych, z arytmią, nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową czy po zawałach serca, a także u osób rekreacyjnie i zawodowo uprawiających sport.

Próba wysiłkowa jest badaniem prostym, nieinwazyjnym i bezbolesnym. Trwa zwykle kilkanaście minut i pozwala wykryć przyczyny dolegliwości ze strony układu krążenia tj. okresowe bóle w klatce piersiowej czy szybkie męczenie się.

HOLTER EKG

Holter EKG to bezbolesna, nieinwazyjna i bezpieczna dla badanego diagnostyka serca za pomocą specjalnego urządzenia monitującego jego pracę 24 godziny na dobę. Na klatce piersiowej Pacjenta umieszcza się elektrody, do których podłącza się aparat rejestrujący. Badanie może trwać dobę, albo kilka dni w zależności od wskazań lekarskich.

HOLTER CIŚNIENIOWY

Holter RR ciśnieniowy służy do automatycznego, 24-godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. To badanie, które pozwala w warunkach ambulatoryjnych przeprowadzić diagnostykę, a w dalszej kolejności poddać Pacjenta odpowiedniemu leczeniu kardiologicznemu. Stosowane jest w sytuacjach stałego lub okresowego występowania podwyższonych wartości ciśnienia krwi lub nagłych jego spadków. Bóle głowy w części potylicznej, zawroty głowy, krwotoki z nosa, zaburzenia snu czy szybkie zmęczenie podczas wysiłku jest wskazaniem do przeprowadzenia diagnostyki schorzeń układu sercowo – naczyniowego, w tym holtera ciśnienia.
Medicor

Pracownia UKG

ECHO SERCA (UKG)

Echokardiografia, potocznie nazywana echem serca, jest podstawowym badaniem diagnostycznym w kardiologii. Pozwala ocenić m.in.: budowę serca i jego czynność skurczową oraz sprawdzić, jak pracują zastawki. Dzięki echokardiografii możemy potwierdzić lub wykluczyć chorobę serca, ustalić jej przyczynę, a także monitorować przebieg i skuteczność leczenia.

Echo serca wykonuje się przede wszystkim u Pacjentów z objawami sugerującymi chorobę serca, np. bólem w klatce piersiowej, kołataniem serca, dusznościami, migotaniem przedsionków, nadciśnieniem tętniczym czy stwierdzonym przez lekarza szmerem nad sercem. Wskazaniem do echokardiografii są również omdlenia i zasłabnięcia. Na echo serca kierowani są także Pacjenci z nieprawidłowym wynikiem EKG oraz RTG klatki piersiowej.

Medicor

Pracownia SPIROMETRII

Pracownia czynna od poniedziałku do czwartku – 08:00 – 12:00

Podczas spirometrii sprawdza się kilka parametrów pracy płuc pacjenta. Bada się, ile powietrza wydmuchuje z płuc podczas pierwszej sekundy natężonego wydechu (FEV1), ile powietrza wydmuchuje od najgłębszego wdechu do maksymalnego wydechu (FVC), ocenia przepływ powietrza w oskrzelach oraz sprawdza przepływ wydmuchiwanego powietrza z płuc.

Spirometria jest badaniem, które profilaktycznie powinno wykonywać się mniej więcej co dwa lata. Osoby palące papierosy powinny zgłaszać się na nie częściej – nawet raz do roku. Na spirometrię warto zapisać się również w przypadku, gdy pacjent zauważa u siebie niepokojące objawy: duszności, świszczący oddech, przewlekły kaszel, szybkie męczenie się.